عایق صوتی

عایق های صوتی دسته وسیعی از مواد را در بر می گیرند که برحسب کارایی و نوع به دسته ها مختلف تقسیم می گردند. بسته به محل عایق سازی ، میزان صدا و نوع منبع صدا و هدف از عایقسازی نوع عایق صوتی و یا عایق های صوتی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. همچنین باید در نظر داشت معمولا در اکثر عایق ها افزایش ضخامت تا حد اپتیمم می تواند موجب افزایش کارایی عایق شود و پایین تر از ضخامت اپتیمم می تواند موجب  کاهش کارایی عایق صوتی گردد. استفاده ترکیبی از عایق های صوتی می تواند موجب کارایی بیشتر گردد.  معمولا ترکیب انواع سلول باز و سلول بسته عایق ها صوتی می تواند مناسب ترین و ایده آل ترین راه برای عایق سازی باشد.

 

گالری پیدا نشد !