برچسب: فوم پلی اتیلن روکشدار

 

 

 

 

فوم پلی اتیلن روکشدار فومی است که از جنس فوم پلی اتیلن تولید می شود و روی آن پوشش متالایز وجود دارد. کاربرد اصلی این فوم به منظور عایق حرارتی است.

اطلاعات بیشتر