برچسب: سمباده یونولیت

 

 

 

 

این دو نوع سمباده برای سمباده کاری و حجم سازی یونولیت نیز قابل استفاده می باشند و با توجه به طراحی آن حداکثر کارایی را برای سمباده یونولیت به وجود می آورند.

اطلاعات بیشتر