برچسب: زیرانداز ورزشی

 

 

 

 

 تاتامی نوعی کفپوش است که از فوم EVA  تولید می شود. این کفپوش ورزشی معمولا به شکل پازلی تولید می شود و در نتیجه قطعات آن به راحتی در کنار هم قرار می گیرد و نصب آسانی دارد.

اطلاعات بیشتر